sobota 29. března 2014

Plochozemě

Autor: Edwin A. Abbott
Nakladatel: B4U Publishing
Rok vydání: 2013
Žánr: vědecko - fantastický

Anotace:
Plochozemě – Flatland – patří ke kultovním dílům vědecko-fantastického žánru. Zatímco v češtině vychází poprvé, v angličtině se novela od roku 1884 dočkala osmdesáti vydání a byla přeložena do více než třiceti světových jazyků. Stala se rovněž inspirací pro několik filmových zpracování. „Román mnoha rozměrů“ není jen matematicko-filozofickou fantazií na geometrické téma. Jedná se o sociální satiru namířenou proti třídním rozdílům ve viktoriánské společnosti a především o srozumitelný úvod k pochopení čtvrtého rozměru, který Abbott napsal dávno před zveřejněním Einsteinovy teorie relativity. Vyprávění půvabně ilustrované autorem, ctihodným obchodníkem Čtvercem, přivádí čtenáře do země o dvou Rozměrech – délce a šířce – obývané geometrickými tvary. Ženy vypadají jako Přímky, příslušníky nejnižší třídy a vojáky představují Trojúhelníky, odborníci a džentlmeni patří mezi Čtverce a šlechta náleží k Šestiúhelníkům. Nejvyšší postavení ve společnosti pak zaujímají Kruhy. Poklidný život autora naruší sen o jednorozměrné krajině Přímkozemi a návštěva bytosti zvané Koule z trojrozměrné Prostorozemě – události, jež ho dovedou až k úvahám o existenci čtvrté dimenze.Stručné nastínění obsahu
                                                     
Čtverec vypravuje o životě Prostorozemšťanů v Plochozemi. Srovnává život v Prostoru s Plochozemí, seznamuje nás se zvyklostmi a pravidly, která jsou nutná ke spokojenému žití v tomto světě. Jednoho dne Čtverce navštěvuje Kouzle z Prostorozemě a ukazuje mu nový pohled na svět a odhaluje mu nové vnímání dalšího rozměru.


Dojmy a hodnocení

Hlavními postavami této knihy nejsou obyčejní lidé, ale geometrické tvary. Samotný vypravěč Čtverec nám představí Trojúhelníky, Mnohoúhelníky, Kruhy a další tamější osoby.

Kniha je rozdělena na dvě části. První část s názvem Tento svět je velice popisná. Ono by to samozřejmě ani jinak nešlo, protože autor si stanovil velmi těžký úkol, a to popsat nám veškerá pravidla žití v Plochozemi. Tato pravidla jsou spíše politického zaměření. Jedná se o kritiku způsobu žití a státních pravidel, protože mnohdy jde o pravidla poněkud svérázná.„A stejně tak Trojúhelník, Čtverec, a dokonce Mnohoúhelník narozený se sebemenší nepravidelností musí zavítat do nemocnice pro Pravidelné a nechat se vyléčit, jinak sejde ve státním vězení nebo úhlem státního popravčího.“ (str. 65)

Druhá část Jiné světy je dějově rozvinutější a čtenář se seznámí nejen s konkrétním chováním hlavní postavy, jejím životem, postřehy a dojmy, ale i právě s pohledem na nový čtvrtý rozměr Prostorozemě.

Různé pohledy na svět, život, lidské jedince, ale i politické uspořádání a pravidla je jistě zajímavým prvkem tohoto díla.

Tato kniha nebyla mým šálkem čaje, přesto nemůžu popřít, že byla zajímavě napsána a i přes moje ne oblíbené téma byla kniha celkem čtivá. Věřím, že milovníkům matematiky a zvláště geometrie se kniha zcela jistě bude líbit.

Musím také zmínit nejen velice kvalitní vazbu knihy, ale i úpravu. Kniha má klopy, nečekejte žádné „oslí uši“ a seznámíte se s původními ilustracemi samotného autora.
   
Za poskytnutý recenzní výtisk mnohokrát děkuji internetovému knihkupectví Knihcentrum.
Knihu si můžete koupit zde.Žádné komentáře:

Okomentovat