čtvrtek 15. května 2014

Pekelná díra

Autor: Brian Herbert, Kevin J. Anderson
Nakladatel: Baronet
Rok vydání: 2014
Žánr: sci-fi, fantasyAnotace:
Planeta Hallholme, přezdívaná Pekelná díra, je smetiště vyhrazené pro nežádoucí živly, ztracené existence a šarlatány, zastrčené v odlehlém koutě vesmíru mezi desítkami podobně bezvýznamných světů. Hodí se leda jako poslední útočiště uprchlíků před vládou pevné ruky Michelly Duchenetové, vůdkyně hvězdného impéria Konstelace.
K těm patří i Tiber Adolphus, generál, který se mocné panovnici postavil na odpor a prohrál. Jenže vojevůdce jeho ražení se jen tak nevzdá – vzal si do hlavy využít ono peklo na zemi, sužované sopečnými výbuchy a ničivými bouřemi, coby odrazový můstek k novým možnostem. A zatímco kolonisté krůček po krůčku zvelebují prostředí a svádějí boj s krutými životními podmínkami, generál buduje tajné spojenectví s vůdci okolních planet. Sní o tom, že své vězení promění v centrum nové koalice planet, osvobozených z pout závislosti na zkostnatělém impériu, plném korupce a svárů mezi starými šlechtickými rody.
Vládkyně Michella věří, že se generála podařilo pokořit, neví o vzpouře kvasící ve Vzdálené zóně… nebo snad ano?
Jenže ona ani sám generál netuší, že planeta Hallholme skrývá děsivé tajemství: pozůstatky vyhlazené civilizace, která celá staletí trpělivě čeká na svou příležitost…Stručné  nastínění obsahu
 
Generál Adolphus bojuje proti vládě celé Konstelace již po velice dlouhou dobu. Je v čele vzpory, ale štěstí se proti němu obrátilo a je poslán do vyhnanství. O deset let později se stále věnuje s jeho stoupenci zvelebování planety Hallholme, kterou překřtili Pekelná díra, ale zároveň chystá vzpouru novou a tentokrát mnohem silnější. Všechny však čeká nemalé překvapení, které skrývá planeta Hallholme.


Dojmy a hodnocení

Pekelná díra je velice zajímavou planetou, kterou stvořili autoři Brian Herbert a Kevin J. Anderson. Své dílo pojali opravdu poctivě a detailně. V knize je zobrazen kvalitně propracovaný svět Konstelace, sestávající z několika obydlených i neobydlených planet. Čtenáři se kromě aktuálního děje na planetách dozví něco o historii tohoto světa, o dřívějších životech hlavních postav, ale i o stylu života na obydlených území.

V díle nechybí také informace o fungujících společnostech na daných územích, zmínky o počasí, podnebí a
přírodě na jednotlivých planetách včetně přírodního bohatství.

„Předpokládané bouře se dělily do několika kategorií: hromobití, větrné bouře, blýskavice, krupobití, extrémní blizardy a tornáda, navíc neobvyklé kouřové bouře a elektrické bouře, hovorově zvané vrčouny, jakou zažili hned při příjezdu.“ (str. 169)


Současný děj na planetě Hallholme je záživný a pochopitelně dominuje nad ostatními příběhy. Zvláště zkoumání zdejšího neprobádaného prostředí a přírody dodává ději na zajímavosti a čtivosti. Opravdu s napětím čekáte, co tam hlavní postavy objeví nebo co objeví je.

Autoři poukázali také na lidské vlastnosti, které nejsou příliš chvályhodné. Setkáváme se s intrikami a pokrytectvím, které představuje hlavní představitelka celé Konstelace. Proti těmto vlastnostem se však objevuje hrdinství, odhodlanost a nebojácnost. Nezdolný a respektovaný generál Adolphus je ochoten udělat pro přežití svých lidí cokoliv a je mezi lidmi velmi vážený a respektovaný.

„Jakmile ho spatřili jeho staří vojáci, slavnostně mu zasalutovali. Disciplínu měli v krvi a všichni v kolonii ho pořád považovali za „generála“. Dokonce i rodiny civilistů a dělníci z řad trestanců ho zdravili s nelíčeným, upřímným respektem, protože věděli, že na tomto příšerném místě a v nemožné situaci dokázal maximum. Adolphus ukázal kolonii, jak přežít, ať na ně svět mocných zkusí cokoliv.“ (str. 25)

Jelikož jde o žánr sci-fi, je záhodno zmínit moderní technické stroje, vybavení a vynálezy, které autoři samozřejmě nevynechali a usnadňují lidem nejen cestování mezi jednotlivými planetami, ale také přežití.

Kniha se mi líbila, ale musím bohužel snížit hodnocení o jednu hvězdičku. Jak už jsem výše zmiňovala, autoři do knihy zakomponovali větší úseky týkající se minulosti jednotlivých postav, což mě nebavilo tolik jako hlavní děj knihy a poněkud mě to rozptylovalo.

Pekelná díra je čtivá kniha, který je svým námětem neobvyklá a zajímavá. Rozhodně doporučuji milovníkům sci-fi a fantasy, kteří v ní jistě najdou zalíbení.
 Za poskytnutý recenzní výtisk mnohokrát děkuji internetovému knihkupectví Knihcentrum.
Knihu si můžete koupit zde.
Zdroje obrázků:
http://weheartit.com/tttttara
http://weheartit.com/Piku39dance1 komentář: