úterý 22. července 2014

Milovaná

Autor: Beatrice Small
Nakladatel: Baronet
Rok vydání: 2014
Žánr: román, beletrie pro ženy

  
Anotace:
Zenobii, královnu pouštního města Palmyry, milují lidé i bohové. Po smrti svého manžela se stává královnou regentkou za svého nezletilého syna a pouští se do uskutečnění smělého plánu vytvořit samostatnou Východní říši. Po odtržení od Říma je však její vojsko poraženo římským císařem Aureliánem a zhroutí se nejen její mocenské plány, ale také její soukromý život. Palmyru okupují Římané a Zenobie i její nejstarší syn se svou mladou manželkou se stávají Aureliánovými zajatci. Navíc se Zenobie trápí domnělou nevěrou svého milence, Římana Marka Alexandra Britaina, kterého intrikami donutili, aby si vzal Aureliánovu neteř a zůstal v hlavním městě říše...


  
Stručné nastínění obsahu

Zenobie má od narození předpoklady stát se úspěšnou ženou. Otec ji přislíbil svému bratranci, Zenobie se tedy vdává a opouští svůj život mezi beduíny. Stává se matkou dvou synů, královnou Palmyry a touží po vědění a znalostech. O její inteligenci a schopnostech v žádném případě nelze pochybovat. Po boku svého muže, mladého krále Odenatha,  žije pohodlný a šťastný život. Vydrží jejich vztah i život bez mráčku? Zenobii není určen jednoduchý život a po třinácti letech manželství, musí sama vládnout celé Palmyře. Dokud nenastoupí na trůn její syn, bude muset překonat ještě mnoho nástrah a její život bude mnohokrát ohrožen.
„V okamžiku, kdy vaše dcera vyklouzla z matčina lůna, se v konjunkci setkala Venuše s Marsem. Ještě nikdy jsem neviděl příznivější znamení. Věští to pro ní velké věci.“
„Jaké velké věci, Chaldejče?“
„Úplná mapa hvězdné oblohy nám odhalí vše, můj pane, ale už teď vám mohu říct, že vaše dcera bude mít úspěchy v lásce i ve válce, protože je, jak vidím, miláčkem bohů.“ (str. 12)
Dojmy a hodnocení

Beatrice Small je známou autorkou románů pro ženy, které se vyznačují nekonečnou láskou, romantikou a vášní. Ani v této knize romantika samozřejmě nechybí. Kniha se ale spíše zaměřuje na plnohodnotný děj týkající se Zenobie a jejího panování v Palmyře, což mě velmi mile překvapilo.

Autorka děj knihy umístila do exotické krajiny pouště a zachytila zdejší bohatství. Místní zvyky, tradice, domluvené sňatky, ale i hrůzostrašné činy a intriky jsou v příběhu zdařile vylíčeny a Beatrice Small těmito informace barvitě doplňuje celou atmosféru děje Milované.

„Bylo to město, jímž procházelo veškeré bohatství při cestě na západ do Evropy či na východ do Persie, Indie a Kaňhaje. Scházeli se tu obchodníci všech národů, z Řecka, Říma, Sýrie i Arábie, stavěli tu rozlehlá skladiště a obchodní domy, v nichž byly bezpečně uloženy štůčky hedvábí, koření, slonovina, šperky, obilí i datle – všechno zboží, procházející jejich rukama. Obchodníci si tu stavěli luxusní vily, v nichž ubytovávali své rodiny nebo konkubíny, protože stejně jako se v Palmyře soustřeďovaly neživé poklady, prodávali tu i nejvybranější otroky na světě.“ 
(str. 76)

Zenobii sledujeme od malého děvčátka, kdy musela být svědkem nešťastné a hrůzostrašné události, kterou Římané spáchali na její matce, přes její dospívání a umístění na trůně. I když se autorka nezaměřuje příliš na vnitřní pocity a myšlenky svých hlavních postav, vyprávění je ve třetí osobě, a časové období děje posouvá, můžeme dobře vidět nejen změnu povahy Zenobie, ale především její přerod v panovnici a nabytou inteligenci.

Milovaná není právě nejkratším dílem, a proto je 450 stran rozděleno na čtyři části, které zachycují určité období života hrdinky. Celkově se jedná o pěkný a zdařilý příběh, doplněný již výše zmíněnou romantikou, ale také politikou a historií. Pokud máte historii a exotiku okořeněnou romantikou a vášní, Milovaná by vám neměla uniknout. 
  Za poskytnutý recenzní výtisk mnohokrát děkuji nakladatelství Baronet.
Knihu si můžete koupit zde.

Zdroje obrázků:
http://weheartit.com/fallxne
http://weheartit.com/nurulain3

Žádné komentáře:

Okomentovat