neděle 29. března 2015

Ospalá díra - Děti revoluce

Autor: Keith R. A. DeCandido
Nakladatel: Baronet
Rok vydání: 2015
Žánr: horor


Anotace:
Ichabod Crane, voják armády bojující za nezávislost amerických kolonií, je v bitvě roku 1781 smrtelně raněn a vzápětí procitá o více než dvě století později v moderním americkém městě Sleepy Hollow - Ospalá díra. Netuší sice, k čemu přesně došlo, ale záhy zjišťuje, že jeho novým posláním je bojovat společně s místním detektivem Abbie Millsovou proti stoupencům zla. Ve snu se mu zjevuje jeho dávná žena Katrina a předává mu podivné poselství: musí za každou cenu najít a získat do svých rukou vyznamenání jménem Kongresový kříž, jež mu bylo před staletími uděleno za statečnost Druhým kontinentálním kongresem. Po tomto vyznamenání, které v sobě skrývá dosud utajovanou moc, ale pátrají rovněž jeho protivníci, jimž má pomoci při vzkříšení čarodějnice Serildy, upálené v době americké revoluce. Crane a Millsová proto musí získat Kongresový kříž dříve, než tak učiní druhá strana a než vzkříšená Serilda rozpoutá nad Sleepy Hollow nemilosrdnou odplatu.
Stručné nastínění obsahu

Ichabod Crane si musí po probuzení se v jednadvacátém století zvykat ve Sleepy Hollow na mnoho nových věcí. Jeho přizpůsobování se novému životu je ale brzy velmi urychleno, protože má před sebou velice obtížný úkol. Poté, co se mu zjevila jeho krásná žena Katrina a sdělila mu, že musí získat nazpět vyznamenání, které mu bylo uděleno, začínají se dít velmi divné věci, které nikdo nechápe. Crane totiž žádné vyznamenání nedostal, ale měl mu být udělen Kongresový kříž. Jeho smrt v osmnáctém století vše překazila a navíc v den, kdy ho Katrina pověřila tímto úkolem, zmizely další dva z původních křížů z vitríny v Metropolitním muzeu umění a navíc byli velice neobvyklým způsobem zavraždění tři hlídači tohoto muzea. Není to už dost zvláštních událostí v tak krátkém časovém úseku? Při nelehkém pátrání vyplují však na povrch ještě zvláštnější skutečnosti, které nikdo z detektivů nečekal.

„Máme tři mrtvoly, takže teď už to je skutečný případ.“
„Nikoli pouze tři mrtvoly, poručíku.“ Crane se ohlédl zpátky k muzeu. „Nýbrž tři vraždy spáchané nadpřirozenými prostředky.“
Abbie přikývla. „Ano. Není možné, aby ty lidi zabil někdo - nebo něco - normálního.“ (str. 75)
Dojmy a hodnocení

Ospalá díra v sobě skrývá čtivý příběh s propracovaným dějem, který čtenářům odhaluje více časových rovin. Zpočátku se může pro čtenáře zdát nejdůležitější vyšetřování policistů v doprovodu se samotným Ichabodem Craneem a nebudou se mýlit, ale nelze opomenout, že klíčovou roli zde hraje i Craneova minulost a tamější dějové okolnosti. 

Celá dějová linie tohoto díla je opředena magickými prvky, záhadnými událostmi a krutými činy spojenými s kulty čarodějnictví a uctívání démonů, což činí celý příběh mnohem čtivějším a atraktivnějším než samotný proces hledání Kongresových křížů. Celý systém magie je dobře strukturovaný a čtenářům předkládán v pravidelných částečných informacích, ze kterých se postupně vytvoří kvalitní celek. Musím říci, že jsem se pokaždé těšila na další informace o záhadných magických silách a magie smíšená s historií a současnými vraždami si mě opravdu získala. 

„Vy vážně věříte, že nás dokážete znovu zastavit? Vy, Svědkové?“
„Vy víte, kdo jsme?“ zeptal se Crane.
„Samozřejmě že vím. Věděla jsem to od okamžiku, kdy jste při posledním krvavém měsíci překazili zmrtvýchvstání naší paní.“ (str. 132)

Hlavní protagonisté jsou nečernobílí a svérázní. Všechny osoby působí naprosto reálně, čemuž dopomáhají nejen jejich myšlenky a schopnost rozhodování, ale také jejich smysl pro humor. Nejsympatičtější a zároveň nejzvláštnější postavou je samotný Ichabod Crane, který působí v současném světě poměrně komicky a neobvykle a právě proto by bez něj toto dílo nebylo tak úspěšné. 

Ospalá díra - Děti revoluce je velmi napínavá kniha a když si čtenáři zvyknou na malinko odlišný styl vypravování celého příběhu, jsem si jistá, že budou hltat jednu stránku za druhou. Nakladatelství Baronet udělalo rozhodně dobře, když tuto knihu ve filmové edici KinoBooks vydalo a zvláště pro milovníky stejnojmenného seriálu se jistě stane nepostradatelnou nutností.Za poskytnutí recenzního výtisku mnohokrát děkuji nakladatelství Baronet.

Knihu si můžete koupit zde.


Žádné komentáře:

Okomentovat