pondělí 24. srpna 2015

Zapomenutý král

Autor: Ludmila Vaňková
Nakladatel: Šulc-Švarc
Rok vydání: 2015
Žánr: historický románAnotace:
Zapomenutý král (1231 - 1246)
Nový román Ludmily Vaňkové otevírá čtenářům pozoruhodné období v dějinách Českého království, kdy se mu vyhýbaly válečné pohromy a bylo ušetřeno krvavých vnitřních rozbrojů. Zásluhu na tom měl král Václav I., který se ale v kronikářských análech mezi svým otcem Přemyslem I. a svým synem Přemyslem II. jeví jako zapomenutý král. Václav I. byl král rytířů, ale nikdy se nepouštěl do zbytečného válčení. Žil ve složité době. Císař a papež spolu soupeřili o ovládnutí světa. Po dobytí Konstantinopole křižáky a rozdrobení Byzantské říše jim už nestáli v cestě pravoslavní křesťané, ale z východu utočily hordy mongolských válečníků. Synové a vnuci Džingizchána smetli ruská knížectví, Halič, Polsko a teprve před vojskem českého krále couvli, vyplenili Uhersko a zmizeli navždy do svých nových říší. Jako skvělá vypravěčka dokázala autorka všechny tyto události skloubit se zřetelem na české prostředí. Václav zbožňoval svou sestru Anežku Českou, potupenou intrikami rakouského vévody a zrazenou před svatbou císařovým synem. I když vstoupila do kláštera, Václav na její ponížení nikdy nezapomněl. Přesto zůstal oporou císaře Fridricha II. a vyhověl papeži i Anežce, když ho žádali o usmíření s věrolomným rakouským vévodou. Václav byl dobrý stratég a diplomat a upevnil postavení Českého království sňatkem svého syna Vladislava s Gertrudou Rakouskou v roce 1246, kdy Babenberkové vymřeli po meči a spojení Českého království s alpskými zeměmi a Rakouskem se přiblížilo na dosah.Stručné nastínění obsahu

Král Václav, syn Přemysla I., je českým králem, který se snaží učinit vše dobré pro své království. Jeho obliba se nenachází ve válčení, ale jde mu o blaho země, udržení míru mezi královskou rodinou i ostatními zeměmi a rozšiřování celého Českého království. Podporoval zakládání klášterů, budoval města a rozvíjel obchody. Nic z toho však neměl úplně jednoduché a ve svém životě se setkal i s mnoha nesnázemi. Ačkoliv se snaží o dosažení dobra a míru ve všech směrech, v pozdějších historických pramenech se jeví jako méně důležitý a „zapomenutý král.“

„Nebyl to právě nejskvělejší turnaj krále Václava a ani příležitost to nebyla nijak slavná. Tak krátce po smrti jeho otce by se to jinak ani nehodilo. Ale v každém případě to byl první turnaj uspořádaný v Praze skutečným králem Čechů.“ (str. 14)
Dojmy a hodnocení

Nejnovější historický román z pera české autorky Ludmily Vaňkové je již pátým dílem ze série Zrození království. Ve svých románech ožívají postavy z historie a autorka nám umožňuje nahlédnout do jejich života a strávit s nimi dlouhý časový úsek.

Zapomenutý král je román založený na historických událostech a faktech, ale nechybí zde ani vztahy a láska. Autorka nám přibližuje politickou situaci v zemi i osobní život krále Václava I. Je nám přiblíženo manželství mezi ním a královnou Kunhutou, vztah k jeho matce, sestře Anežce i vlastním dětem. Hlavní protagonista je zde vylíčen velmi mírumilovně a sledujeme jeho důvěru v České království a snahu o jeho rozšíření.

„Václavův vztah k druhému synovi byl podivný. Bylo to mimořádně krásné dítě, a přece se otec od něj nevrle odvracel, a kdykoli se ho téměř štítivě dotkl, šel si okamžitě hrát s tříletým Vladislavem.“ (str. 71)

Musím říci, že dle mého názoru se tato kniha nečte právě nejpříjemněji. Příběh totiž obsahuje nemálo politických událostí a příliš mnoho postav, které si není možné zapamatovat a zařadit je do daného období a k určité události. Právě díky tomu jsem se v příběhu špatně orientovala, ale na druhou stranu musím pochválit autorčinu píli, propracovanost a snahu vše dokonale popsat a čtenářům přiblížit.

„Vždycky jsem se uměl poveselit. Ale manželství s Kunhutou je pro mě posvátné. Oáza klidu, jakou čas od času potřebuje každý bouřlivák. Moje matka by se nad tím pousmála, ale troufám si říct, že svou choť miluju hluboce a věrně.“ (str. 110)

Pokud máte rádi autorčin styl psaní, historické romány a jste milovníky českých panovníků a v dávné historii naší země, bude pro vás tato kniha tou správnou volbou. 

  
Za poskytnutý recenzní výtisk mnohokrát děkuji nakladatelství Šulc-Švarc.

Knihu si můžete koupit zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat