pondělí 14. září 2015

Píseň krve

Autor: Anthony Ryan
Nakladatel: Host
Rok vydání: 2014
Žánr: fantasy
 


Anotace:
Vélin Al Sorna, zasvěcený Šestému řádu, byl od dětství cvičen k boji a zabíjení ve službách Víry. Řád se stal jeho jedinou rodinou. Vélinův otec sloužil jako rytíř králi Janusovi, panovníkovi Sjednoceného království, rozhodl se však Vélina zbavit jeho práv a v pouhých deseti letech ho zanechal na prahu Šestého řádu. Chlapec ho za to nenávidí. Během pobytu v řádu se Vélin dozvídá zatím netušené podrobnosti o své matce, která zemřela, když byl ještě dítě. Postupně také odhaluje důvody, jež jeho otce vedly k tomu, že ho řádu svěřil. Jedna pravda je však důležitější než všechny ostatní: Vélina Al Sornu čeká budoucnost, kterou má teprve pochopit. Budoucnost, jež změní nejen království, ale také celý svět.



Stručné nastínění obsahu
Malý chlapec Vélin Al Sorna je od malička nucen vyrůstat v Šestém řádu, kam ho jeho otec umístil. Cvičí se k boji, k přežití v divočině a k zabíjení nepřátel. Musí se naučit přežít, vyrovnat se s pocitem vraždy a podívat se smrti do očí. Jeho jedinou záchranou je považovat řád za domov, velmi rychle dospět a připravit se na další neblahé události, které ho ještě čekají. Jeho otec byl totiž slavný Pán bitev a k tomu Vélin odhaluje další informace o matce, která zemřela v jeho raných letech. O tom, že Vélin je mimořádný chlapec a čeká ho mimořádná budoucnost není pochyb. 
„V tu chvíli se v něm probudilo pevné a neotřesitelné odhodlání: Budu bojovat, ale nebudu vraždit. Budu zabíjet muže, kteří se mi postaví v bitvě, ale na nevinné meč nevztáhnu. Nebudu zabíjet děti.“ (str. 88 )


Dojmy a hodnocení
Píseň krve je prvním dílem trilogie Stín krkavce od skotského spisovatele Anthonyho Ryana. Tento nadaný autor předkládá čtenářům skvělé fantazijní dílo, které je propracované a dobrodružstvím zcela nabité.
Čtivý a poutavý příběh vnímáme skrze postavu chlapce Vélina. Jeho postava mi přirostla k srdci a s napětím jsem očekávala další události, kterým bude muset čelit. Už od malička se totiž musel vyrovnávat s několika drtivými změnami v jeho životě. Po smrti matky ho otec umisťuje do Šestého řádu, kde má vyrůstat a žít bez rodiny. Vnímáme tedy jeho vztah k otci, postupný vývoj jeho osobnosti během vyrůstání v řádu i nepříznivý osud, který mu byl předurčen.
„Pro Kenise byl Vélinův otec legenda, hrdina, jenž stál králi po boku během válek o sjednocení. Pro Vélina to byl jezdec na koni, který před dvěma lety zmizel v mlze.“
(str. 64)

Anthony Ryan se ukazuje být perfektním vypravěčem, který vás dokáže zaujmout, zabavit a přinutí vás ve čtení příběhu pokračovat za každou cenu. Díky tomu se tato kniha dostala na žebříček mých nejoblíbenějších knih, k jejichž četbě se budu ještě několikrát vracet a věřím, že i vás tato kniha zaujme.

„Vélin se přikrčil, překulil se na stranu, vyskočil na nohy a skryl se za kmenem dubu. V kapradí zašustil letící šíp. Zvuk uvolněné tětivy byl pro chlapce jako on neomylným varováním. Snažil se uklidnit své rozbušené srdce a bedlivě naslouchal, jestli nezaslechne nějaké další zvuky. Byl to snad lovec?“ (str. 48)

Pokud máte rádi dobrodružné knihy, od kterých se nedokážete odtrhnout, Píseň krve vás jistě zaujme a skrze její řádky se ponoříte do naprosto jiného světa. A pro ty čtenáře, kteří tuto knihu již přečetli a nemohou se dočkat pokračování, mám skvělou zprávu – nakladatelství Host připravuje druhý díl již v říjnu tohoto roku.

 Za poskytnutí recenzního výtisku v podobě e-knihy mnohokrát děkuji palmknihy.cz

E-knihu si můžete koupit zde.





Žádné komentáře:

Okomentovat